ZaZa laat gezinnen met een ernstig ziek kind gewoon gezin zijn.
ZaZa is de naam van het toegewijde kakkerlakvriendje van Pluk (uit Pluk van de Petteflet van Annie M.G. Schmidt)

Lieve gezinnen, Geachte relatie,

Onlangs hebben we als bestuur van Stichting ZaZaZorg het besluit moeten nemen een punt te zetten achter onze activiteiten. Al een aantal jaren bleek het lastig om voldoende gezinnen te vinden waar we onze vrijwilligers in kunnen zetten. Nu de trend opnieuw naar beneden ging en er geen aanknopingspunten bleken te zijn voor een trendbreuk, hebben we een weloverwogen besluit genomen. Dit betekent dat per 31 december 2017, na een 10-jarig bestaan, er een einde komt aan Stichting ZaZaZorg.

We zijn erg blij met de door u geboden ondersteuning en willen u daar voor bedanken. In de vorm van samenwerking met inzet van vrijwilligers, sponsoring, opleiding, subsidiering, reclame of anderszins. We hebben daardoor in de achterliggende jaren gezinnen in een zware periode van hun leven enige ondersteuning kunnen bieden. Daar waar nodig was.
We blijven ervan overtuigd dat gezinnen hulp kunnen gebruiken, maar de werkwijze van Stichting ZaZazorg is niet meer voldoende effectief gebleken. Het blijft voor ouders zeer lastig hulp te accepteren; ouders willen het graag zelf doen. Het blijkt ook dat een groot aantal gezinnen in Friesland voldoende steun en hulp vanuit hun eigen omgeving krijgen. Gezin en kind worden met liefde en zorg opgevangen door familie en vrienden. Tegelijkertijd zien we dat de kinderen steeds meer complexere zorg thuis kunnen ontvangen en dat de professionele zorg de laatste jaren fors is gegroeid. Dit biedt vertrouwen voor een toekomst waarin er aandacht is voor het kind en de gezinnen en de nodige hulp en ondersteuning die zij nodig hebben. Gemeentes blijven verantwoordelijk voor deze specifieke groep mantelzorgers; de ouders. Wij hopen dat gemeentes dit realiseren en voldoende aandacht houden voor deze kwetsbare groep.

De vrijwilligers van ZaZaZorg hebben zich met hoofd, hart en handen ingezet voor de betreffende gezinnen. Voor hen kwam het besluit weliswaar niet als een verrassing, maar wel als een moeilijk besluit. Voor hen die daar prijs op stellen zoeken we mee naar een nieuwe invulling van hun vrijwilligers werk.

We vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd maar uiteraard kunt u bij ons terecht met vragen en/of opmerkingen!

Met vriendelijke groet,
het bestuur van ZaZaZorg

ZaZa gezinnen aan het woord:
Ons kind heeft een vorm van stofwisselingsziekte maar we weten nog steeds niets. Zitten nog volop in de onderzoeken. Reizen heel veel naar het ziekenhuis en de andere twee kinderen kunnen niet steeds mee. De vrijwilliger van ZaZa past dan op.

Mijn kind heeft een ernstige hartafwijking en er moet altijd iemand bij haar zijn. Ik heb best wel behoefte aan een beetje tijd voor mijzelf. De vrijwilliger van ZaZa komt bij ons thuis en zorgt voor onze dochter als ik er even niet ben.

Mijn kind heeft kanker en zij wil dat ik altijd bij haar ben. Ik wil zelf wel heel graag de hond uitlaten om even op adem te komen. De vrijwilliger van ZaZa is er voor mijn kind als ik de hond uitlaat.